Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στη Λεμεσό

αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη λεμεσό

Ένα αυτόνομο ή εκτός δικτύου σύστημα στη Λεμεσό είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΑΗΚ. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση.

Τα αυτόνομα συστήματα λειτουργούν με τη χρήση μπαταριών. Η ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιείται απευθείας για την τροφοδότηση ενός κτηρίου, χώρου στάθμευσης, ηλιακών φωτεινών σηματοδοτών κτλ. και η υπόλοιπη ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Αυτό εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι θα έχουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στη Λεμεσό

Τα εκτός δικτύου φωτοβολταϊκά συστήματα στη Λεμεσό προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές, όπως:

  • χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
  • μηνιαία εξοικονόμηση κόστους
  • εφεδρική πηγή ενέργειας
  • αυξημένη αξία ακινήτου
  • συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη των φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις απομακρυσμένες και εκτός δικτύου περιοχές.

 

αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα στη λεμεσό