Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης στη Λεμεσό

ηλιακά συστήματα θέρμανσης στη λεμεσό

Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης στη Λεμεσό

Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουν νερό ή αέρα.

Με απλά λόγια, ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης αποτελείται από ένα θερμοσυσσωρευτή ο οποίος συγκροτείται από το συλλέκτη ή συλλέκτες που απορροφούν το φως του ήλιου, μία μονωμένη δεξαμενή όπου αποθηκεύεται το θερμασμένο νερό και ένα σύστημα στερέωσης το οποίο αποτελεί την υποστηρικτική βάση για το ηλιακό σύστημα θέρμανσής σας. Ο θερμοσυσσωρευτής, ο οποίος μπορεί να είναι κάθετος ή οριζόντιος, απορροφά το φως του ήλιου και θερμαίνει το νερό το οποίο αποθηκεύεται μετά στη μονωμένη δεξαμενή για μετέπειτα χρήση.

 

 

 

Οφέλη:

  • Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος.
  • Γρήγορη απόσβεση του κόστους της αρχικής επένδυσης.
  • Βιώσιμος τρόπος θέρμανσης νερού, αφού επιτυγχάνεται με τη χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.
  • Ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης μπορεί να αυξήσει την αξία ενός ακινήτου.
  • Ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση.
  • Ανθεκτικά συστήματα με διάρκεια ζωής μέχρι και 25 χρόνια.
  • Πολύ χρήσιμο ιδιαίτερα το χειμώνα.