Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού Μετρήσεων Λεμεσός

φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού λογαριασμών λεμεσός

Συμψηφισμός Μετρήσεων

Το σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net-Metering) χρησιμοποιείται από καταναλωτές ενέργειας για την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματός τους. Τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση ενός σπιτιού, καταστήματος ή άλλου κτηρίου. Οποιοδήποτε περίσσευμα μεταφέρεται στο δίκτυο της ΑΗΚ και υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε και της ενέργειας που μεταφέρθηκε στο δίκτυο, ώστε το ανάλογο ποσό να πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό της ΑΗΚ του καταναλωτή. Αν η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται είναι περισσότερη από αυτήν που παράγεται, το σχετικό ποσό τιμολογείται στον επόμενο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή.

Τα Φωτοβολταϊκά Σύστηματα Συμψηφισμού Μετρήσεων Λεμεσός, μπορεί να έχει μέγιστη ισχύ 10kWp.

Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων

Το σχέδιο Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων (Virtual Net-Metering) χρησιμοποιείται από καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν το φωτοβολταϊκό τους σύστημα στο ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση.

Ένα σύστημα Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων στη Λεμεσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες σπιτιών και επαγγελματίες γεωργούς. Η μέγιστη ισχύς ενός φωτοβολταικού συστήματος Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων είναι 10,4 kWp για νοικοκυριά και 20 kW για γεωργούς.