Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού Λογαριασμών Λεμεσός

φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού λογαριασμών λεμεσός

Το σχέδιο Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net-Billing) χρησιμοποιείται από εταιρείες και εγκαθίσταται σε εμπορικά και βιομηχανικά κτήρια.

Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα στη Λεμεσό χρησιμοποιείται επί τόπου στο κτήριο και αν η ενέργεια που παράγεται δεν είναι αρκετή για την τροφοδότηση του κτηρίου, τότε το δίκτυο της ΑΗΚ παρέχει την επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται.

φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού λογαριασμών λεμεσός

Από την άλλη, όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται το κτήριο, η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στο δίκτυο της ΑΗΚ, και το ανάλογο ποσό πιστώνεται στον καταναλωτή σε τιμή κόστους.

Η ισχύς στα φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού Λογαριασμών Λεμεσός πρέπει να κυμαίνεται από 10 kW μέχρι 10000 kW.

φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού λογαριασμών λεμεσός